English version of this page

Programutvikling i lærerutdanningen

I Norge har lærerutdanningene gjennomgått en rekke reformer og andre politiske tiltak de siste tiårene. Likevel vet vi relativt lite om hvordan lærerutdannere tilnærmer seg nye forventninger, krav og reformer på programnivå. Mer generelt er programnivået underbelyst empirisk og teoretisk, både i lærerutdanningen og i høyere utdanningsstudier generelt.

pixabay.com

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker hvordan lærerutdannere arbeider med design og videreutvikling av lærerutdanningsprogrammer, og hvordan programutvikling utfolder seg i samspillet mellom epistemiske, organisatoriske og pedagogiske hensyn.

Tematisk undersøkes blant annet hvordan lærerutdannere jobber med å møte nye krav til integrasjon og koherens i utdanningen, hvordan ulike kunnskapsformer kommer i spill i design av utdanningsløp, og hvordan ulike epistemiske kulturer former forståelser av kvalitet i lærerutdanningen.

Det empiriske materialet omfatter ni lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, fordelt på grunnskolelærerutdanninger, PPU og lektorprogrammer. Datamaterialet består av kvalitative intervjuer, deltakerlogger, observasjonsdata og offentlige dokumenter.

Prosjektperiode

2015-2020

 

Publisert 8. mai 2018 12:24 - Sist endret 8. mai 2018 12:26