Selvbilder, fiendebilder og verdensbilder i norske lærebøker 1930-1970 (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hvordan har verden sett ut i norske lærebøker det siste hundreåret?

Om prosjektet

Brit Marie Hovland er NFR-stipendiat på Humaniorastudier i Pedagogikk, en forskergruppe med base ved UV, UiO som sikter mot å styrke filosofiske og historisk pedagogiske felt som lett faller utenfor programforskningens nyttekriterier. Brit Marie er historiker, cand-philol fra Historisk Institutt UiO og arbeider med en historisk lærebokanalyse.

Ph.d-avhandlingens arbeidstittel: ”Selvbilder, fiendebilder og verdensbilder i norske lærebøker 1930-1970”

Resultater

 • Oktober 2010: “Little stories about the big things - On world expositions, reading books and collective memory” invitert innlegg ved “The ten commandments of good practices in history of education research” knyttet til Marc Depaepes 10 commandments of history of education, arrangert av Universitetet I Luxembourg og Universitetet I Bern, Universitetet I Luxembourg 20-22 oktober 2010.
 • Juni 2010: ”The Image of “Us” and of the “Others” – Norway and the World as seen through Norwegian Textbooks, 1930-1970.” Framlegg på” Researching histories of European educational spaces, discourses and sources” EERA Summer School, Ghent juni 2010.
 • November 2009: “Å lyssetje eit skulehistorisk landskap”. Invitert foredrag på avgangsseminar for Professor Knut Tveit 25. november 2009.

Perspektiv

 • Nasjonal identitet/nasjonsbygging
 • Narrasjon/narrativitet
 • Historiografi
 • Mentalitetshistorie
 • Finansiering: NFR-stipendiat som del av HumStuds styrking av filosofi og historie innen pedagogikken.

Samarbeid

 • Nettverk for norsk utdanningshistorie
 • Historisk institutt, UiO
 • Miljø rundt prof Marc Depaepe, Prof Em Frank Simon m.fl (Universitetet i Gent og Leuven, Belgia). Ledende miljø innen internasjonalt og europeisk utdanningshistorie.
 • Tverrfaglig forskningsmiljø (sosiologi,statsvitenskap, sosialantroplogi, etikk/teologi) fra tidligere forskningsarbeid

Forskningsart

 • Grunnforskning
Publisert 1. okt. 2010 17:38 - Sist endret 20. mai 2016 12:13

Kontakt

Brit Marie Hovland

+47-22857859

b.m.hovland@ped.uio.no