English version of this page

Stipendiat Rogers Kaliisa valgt til styremedlem i Society for Learning Analytics Research (SoLAR)

Det er en glede å kunngjøre at stipendiat Rogers Kaliisa ved Institutt for pedagogikk (Iped) er valgt som studentmedlem i styret for Society for Learning Analytics Research (SoLAR).

Stipendiat Rogers Kaliisa

Stipendiat Rogers Kaliisa

SoLAR er det ledende nettverket for internasjonale forskere som fokuserer på læringsanalyse i utdanningen. Rogers Kaliisa vil være ett av 12 medlemmer i styret som organiserer den internasjonale konferansen om læringsanalyse og kunnskap (LAK), sommerseminarer på læringsanalyse (LASIs), lanserer initiativer for å støtte samarbeid og forskning på læringsanalyse, og rådgir lokale og nasjonale myndigheter. Rogers Kaliisa sin forskning fokuserer på hvordan læringsanalyse kan brukes til å endre undervisningen i høyere utdanning. Hans forskning er svært viktig for arbeidet som utføres i HuLAR, og vi er glade for at hans innsats også blir anerkjent blant SoLAR-medlemmer, og internasjonale forskere. Styreperioden er for 2 år frem til april 2023.

Rogers Kaliisa sin webprofil på Universitetet i Oslo

Rogers Kaliisa sin webprofil på Google Scholar

Society for Learning Analytics Research (SoLAR)

Emneord: læringsanalyse, HuLAR
Publisert 19. feb. 2021 12:35 - Sist endret 19. feb. 2021 13:53