Møte om mulige samarbeidsprosjekter mellom HuLAR og USIT

Møte om HuLAR-nettverket kan bidra med kompetanse i samarbeid med USIT i forbindelse med overgangen til kun digital undervisning ved UiO.

 

Agenda:
1. Kort om HuLAR og forespørselen.
2. USITs planer.
     - Evt. også om Studieadm/DIG, LINKs, og andres planer.
4. Ressurser og mulige samarbeidsprosjekter.
5. Organisering og finansiering.
6. Annet.

 

Ta kontakt med Jan Dolonen hvis du ønsker å delta i møtet.

Publisert 27. mars 2020 08:01 - Sist endret 27. mars 2020 08:01