Seminarer

Tidligere

Tid og sted: 16. sep. 2022 13:0016:30, Helga Engs hus, rom 241

I forbindelse med Rogers Kaliisa's PhD disputas arrangerer vi et forskerseminar med fokus på menneskelige faktorer i læringsanalyse samt praktisk arbeid i Norge for å forbedre elever og studenters betingelser for læring.

Tid og sted: 7. des. 2021 10:0012:00, Infra, Forskningsparken. Også mulig å delta via Zoom.

Vi inviterer til en teknisk og konseptuell workshop om bruk av språkteknologi i forskning på undervisning og læring. Fokus vil være på regelbaserte- og maskinlæringsteknikker for å skape mening ut av tekst brukt for undervisning- og læringsformål. Workshopen vil foregå i forskningsparken.

Tid: 19. mars 2021 12:0013:00

Fredag 19. mars 2021 12:00–13:00 arrangerer LINK og CELL et Snakk Om-webinar om læringsanalyse og GDPR i norsk høyere utdanning.

Tid og sted: 2. des. 2020 12:3015:00, Zoom; kontakt Jan Dolonen for informasjon

Vi inviterer til HuLAR seminar med fokus på bruk av læringsanalyse for undervisningsformål, og kvalitetsutvikling av studieprogrammer og emner. Seminaret er for ansatte ved UiO som er interessert i å bruke læringsanalyse i sine aktiviteter.

Tid og sted: 16. nov. 2020 14:0016:00, Zoom

Vi inviterer til et PhD-forskermøte om læringsanalyse. Det er et uformelt møte der noen av PhD studentene ved UiO som fokuserer på læringsanalyse får presentere og diskutere sitt arbeid.

Tid og sted: 28. jan. 2020 10:0014:00, Stort møterom (2531), Georg Sverdrups hus

Vi inviterer til kick-off seminar for HuLAR (Hub for learning analytics research) ved UiO. Seminaret er for ansatte i nodene som er interessert i å bruke læringsanalyse i sine aktiviteter. Seminaret arrangeres i Stort møterom (2531) i Georg Sverdrups hus.

Tid og sted: 27. jan. 2020 12:3015:30, Infra, Forskningsparken

Vi inviterer til teknisk workshop for teknisk personell (programmerere, ingeniører, tekniske rådgivere) i nodene som er interessert i læringsanalyse. Fokus vil være på tekniske problemstillinger og mulige løsninger. Workshopen vil foregå i forskningsparken.