English version of this page

PhD forskermøte om læringsanalyse

Vi inviterer til et PhD-forskermøte om læringsanalyse. Det er et uformelt møte der noen av PhD studentene ved UiO som fokuserer på læringsanalyse får presentere og diskutere sitt arbeid.

Program:

14:00-14:05: Introduksjon ved Jan Dolonen, HuLAR
14:05-14:25: Presentasjon av Sebastian Winther-Larsen, CCSE: Tittel kommer.
14:25-14:45: Presentasjon av Rogers Kaliisa, IPED: "Combining checkpoint and process learning analytics to support learning design decisions in blended learning environments"
14:45-14:50: Pause
14:50-15:10: Presentasjon av Maoxin Zhang, CEMO: "Identifying problem-solving solution patterns using network analysis of task interactions and response times"
15:10-15:30: Presentasjon av Jarl Kleppe Kristensen, CEMO: "Automatic detection of affect and behavior from process data log files"
15:30-16:00: Plenumsdiskusjon

 

Hvis du er interessert i å melde deg på møtet så kontakt med Jan Dolonen

Emneord: Læringsanalyse, Læring og IKT
Publisert 5. nov. 2020 12:30 - Sist endret 11. nov. 2020 14:34