HuLAR: Teknisk workshop

Vi inviterer til teknisk workshop for teknisk personell (programmerere, ingeniører, tekniske rådgivere) i nodene som er interessert i læringsanalyse. Fokus vil være på tekniske problemstillinger og mulige løsninger. Workshopen vil foregå i forskningsparken.

Program

12:30: Jan Dolonen, IPED: Velkommen, formålet med HuLAR

12:40: Rogers Kaliisa, IPED: Bruke Canvas analytics for læringsdesign

13:20: Alessandro Marin, CCSE: Høste data fra Canvas for læringsanalyse

14:00: Pause

14:10: Tore B. Jørgensen, LINK: Spesifikasjoner og dataformater

14:40: Pause

14:50: Diskusjoner

  • Knytte datakilder og høste data
  • Teknisk infrastruktur

15:30: Slutt

Publisert 9. jan. 2020 08:58 - Sist endret 21. jan. 2020 10:12