English version of this page

HuLAR: Workshop om bruk av språkteknologi

Vi inviterer til en teknisk og konseptuell workshop om bruk av språkteknologi i forskning på undervisning og læring. Fokus vil være på regelbaserte- og maskinlæringsteknikker for å skape mening ut av tekst brukt for undervisning- og læringsformål. Workshopen vil foregå i forskningsparken.

Program

10:00-10:05: Introduksjon ved Jan Dolonen, HuLAR

10:05-10:30: Tor Ole Odden og Alessandro Marin fra CCSE om automatisert analyse av artikler om naturfagsundervisning.

10:30-10:55: Sharanya Manivasagam fra EngageLab om sentiment analyse av diskusjoner i Canvas

10:55-11:05: Pause

11:05-11:30: Dan Uehara og Jan Dolonen fra HuLAR om argumentative sentiment analyse/mining

11:30-12:00: Plenumsdiskusjon

 

Deltakelse vil også være mulig via Zoom. Hvis du er interessert i å delta på workshopen så kontakt med Jan Dolonen

Emneord: Læringsanalyse, Læring og IKT, Språkteknologi
Publisert 12. nov. 2021 14:13 - Sist endret 6. des. 2021 09:47