Discourses of responsibility in pre-service teacher education (ph.d- prosjekt)

Prosjektet sikter på, ved bruk av materiale fra fokusgrupper, å utforske diskursene som siteres av lærerstudenter mens de diskuterer aspekter ved ansvar i identifisering med lærerprofesjonalitet.

Om prosjektet

Prosjektets interesse er primært rettet mot hvordan forståelser av subjekter, forskjeller, utviklings- og agentskapsnarrativer, konflikter, relasjoner, og termer for tiltale/omtale/selvbeskrivelse, utgjør premisser i identifiseringsprosesser som ”profesjonelt ansvarlig”. Videre, hvordan er de forskjellige aldrene til elevene i de fokusgrupper for to typer lærerutdanning (1-7 klasse, videregående), tydelige / gjort relevante i sitering rundt ansvar, det å være lærer / lære bort, agentskap og pedagogiske relasjoner? I tillegg lurer jeg på hvordan de svært vanlige diskursene rundt refleksjon, og refleksjonspraksiser, i lærerutdanning og læreryrket, er involvert langs disse andre interesseområdene? Et sentralt mål er også å utvikle en kreativ og nyttig dekonstruktiv metodologisk tilnærming til disse konstituerende praksisene som er vanskelige å konseptualisere, ”komme til”, og problematisere på individ- og samfunnsnivå.

Annet

  • Teoretisk grunnlag: Jacques Derrida, Judith Butler, Michel Foucault, Sharon Todd, Gert Biesta, Lynn Fendler, Elisabeth Ellsworth, Mary Lou Rasmussen
  • Ph.d stilling ved IPED: 2013-2017

Finansiering

  • Universitetet i Oslo

Forskningskategori

  • Grunnforskning / utdanningsfilosofi

 

Publisert 21. aug. 2013 14:19

Kontakt

Caro Kirsebom

caro.kirsebom@ped.uio.no

+47-22840915