Evidensbasert praksis (avsluttet)

Filosofiske blikk på et (u)kjært pedagogisk barn

Om prosjektet

Debatten om evidensbasert praksis (EBP) har pågått i flere år, men har blitt både større og mer støyende de siste årene - også i Norge. Både blant pedagogiske filosofer og empiriske forskere er meningene delte, så delte at vi kan snakke om en for/mot-situasjon. Jeg ønsker med mine filosofiske blikk å nyansere debatten, samt å bringe inn nye momenter. For det første tror jeg at evidensens vesen, rolle og funksjon er mye misforstått, både av tilhengere og kritikere. Det er derfor viktig å diskutere hva evidens er mer allment. Det er også viktig å se nærmere på den rollen evidens kan spille i praktiske resonnementer om hva man skal gjøre; til dette skal jeg bruke Toulmins argumentasjonsmodell. Videre skal jeg se på tilfeldighetenes rolle, samt på hvordan EBP forholder seg til målrettet teori, mål-middel-pedagogikk og instrumentell rasjonalitet.

 

Publisert 8. apr. 2011 13:05 - Sist endret 12. mars 2015 12:22