Ungdom og politisk engasjement (avsluttet)

Dette prosjektet dreier seg om norske ungdommers politiske engasjement og deres syn på lavere alder for å kunne stemme ved offentlige valg.

Mål

Kapittel i internasjonalt publisert bok.

Ressurs

Bruk av egen forskningstid knyttet til min stilling. Data fra NOVA.

Tidsramme

Avhengig av bidrag fra andre til samme bok, og av avtale med forlag. Utgivelse i 2011 om alt går etter planen om bok. Skulle dette ikke bli realisert, forventer jeg å lage artikkelutkast for innsendelse til et tidskrift.

Spørsmål som belyses

Hvordan endres de unges politiske engasjement i løpet av de tidlige ungdomsårene? Hva mener de unge om å gi 16 og 17-åringer stemmerett ved offentlige valg? Hvordan er deres mening om det sistnevnte spørsmålet forbundet med deres interesse for politikk? Data fra NOVAs Ung i Norge 2002 blir brukt. De norske funn viser at engasjement og interesse stiger jevnt og trutt fra 13-årsalderen til de unge blir 18 år. Jo eldre de unge er, jo mer skeptiske er de imidlertid til lavere stemmerettsalder. Blant de yngste er det de politisk interesserte som oftest vil ha en lavere stemmerettsalder. Men blant de eldste er det motsatt: De de som er mest politisk interessert, som er de mest skeptiske til lavere stemmerettsalder. En utfordring er å forklare denne interaksjonseffekten. Et første utkast ble laget høsten 2010 som bidrag til et internasjonalt seminar. Dette utkastet forventes revidert og utgitt sammen med bidrag fra andre om samme tematikk i andre land, i en internasjonalt publisert bok redigert av Professor Bernard Fournier, Université de Liege, Beliga. 

Forskningsart

Grunnforskning 

Publisert 5. okt. 2010 17:19 - Sist endret 27. okt. 2017 15:23