Læreplaner som styring: en sammenligning av grunnskolen i Finland og Norge (Ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Hvordan er læreplanen et styringsverktøy for grunnskolen i Norge og Finland?

Om prosjektet

Prosjektet er en komparativ studie av læreplaner som styringsverktøy for grunnskolen i Finland og Norge. Det er en kvalitativt sammenligning av læreplaner med fokus på forskjeller og likheter i læreplanen som styringsverktøy i læreplanene for grunnskolen i de to landene. Forskningspørsmålet for prosjektet er som nevnt over; Hvordan er læreplanen et styringsverktøy for grunnskolen i Norge og Finland? I prosjektet inngår både kvalitativ dokument analyse og intervjuer.

Prosjektets forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 28. apr. 2011 17:14 - Sist endret 19. nov. 2014 15:15

Kontakt

Christine Elde Mølstad

+47-22844484

c.e.molstad@uv.uio.no