Minecraft i lærerutdanning - utvikling av generiske ferdigheter i samfunnsfag

Prosjektet har som mål å gi lærerstudenter med fordypning i samfunnsfag kunnskap om utvalgte historiske perioder ved å modellere historiske miljøer i Minecraft.

Bilde av minecraft bygning: Modell av Ringnes bryggeri langs Akerselva

Minecraftbygning konstruert av lærerstudenter. Modell av Ringnes bryggeri langs Akerselva. Foto: Lærerutdanningen - OsloMet

Om prosjektet

Prosjektet er organisert som et utforskende undervisningsaktivitet mellom OsloMet/Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning og UiO/Institutt for pedagogikk over en tre ukers periode hvert semester over 2 år. UiO stiller med pedagogikkstudenter som underviser og veileder studentene fra OsloMet i hvordan gjenskape bygninger i en virtuell verden i Minecraft og hvordan utføre rollespill i denne verden. Dette gir studentene fra UiO mulighet til å anvende kunnskap ervervet fra sin utdanning i IKT og læring, der generiske ferdigheter knyttet til Minecraft er vektlagt.

En av de pedagogiske styrkene i rollespill  i Minecraft er det samtidige perspektivet - at historien ses fra aktørens synsvinkel. I utvikling av rollespillene må handlingsalternativene for historiske mennesker studeres i nåtid. Dette gir bedre forutsetninger til å forstå fortiden mest mulig på aktørenes egne premisser.  I sin rekonstruksjon av de historiske miljøene, må studentene utforske en rekke spørsmål: Hvordan så byggene ut utvendig og innvendig? Hvordan var levekårene?  Hva kjennetegnet maktstrukturene og hva utløste konflikter? Å utforme bygg og lage skript til realistiske rollespill fordrer en grundig og utforskende tilnærming til historiske kilder. I tillegg til historisk forståelse må studentene anvende generiske ferdigheter slik som kreativitet, samarbeid og digitale ferdigheter når de bygger, og de må løse problemstillinger som dukker opp underveis. Den modellen for samarbeidslæring vi utvikler i dette prosjektet tar utgangspunkt i en utforskende tilnærming til faget, men tar det også et skritt videre gjennom kunnskapsbaserte rollespill (planlegging, utførelse og refleksjon), som gjør det mulig å koble samfunnsfag og historie til elevenes livsverden gjennom dataspill og to typer opplæring (innføring i faget; innføring i teknologien). Etter ett semester med utprøving på OsloMet vil lærerstudentene få prøve ut Minecraft sammen med elever i praksisfeltet (ungdomskole). Resultatene i form av undervisningsressurser og Minecraft basisverdener (gode eksempler) vil bli publisert på en nettressurs og gjort tilgengelig for andre skoler og lærerutdanninger. I nettressursen vil det være instruksjoner og eksempler for pedagogisk bruk (videoer, m.m.).

Metode

Spørreskjema, observasjon, video-observasjon, intervju.

Utstyr

Minecraft Education Edition (OsloMet); Minecraft Realms (UiO); skjermopptaksverktøy, mikrofon, kamera.

Publikasjoner

Mørch, A.I., Eielsen, C.B, Mifsud, L. (2021). Using Minecraft to Reconstruct and Roleplay Local History: Intersubjectivity, Temporality, and Tension. In: Hmelo-Silver, C. E., De Wever, B., & Oshima, J. (Eds.). (2021). Proceedings of the 14th
International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL 2021. (pp. 27-34). Bochum, Germany: International Society of the Learning Sciences. PDF, Slides.

Andersen, R., Eie, S., Mørch, A.I., Mifsud, L. & Rustad, M. (2021). Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies. In: de Vries, E., Hod, Y., & Ahn J. (Eds.). Proceedings of the 15th International Conference of the Learning Sciences - ICLS 2021. Bochum, Germany: International Society of the Learning Sciences.  

Mørch, A.I., Mifsud, L., & Eie, S. (2019). Developing a Model of Collaborative Learning with Minecraft for Social Studies Classrooms using Role-play Theory and Practice. Proceedings of CSCL 2019: International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Lyon, France, June 17-20, In press. PDF

Mørch, A.I., Eie, S., & Mifsud, L. (2018). Tradeoffs in combining domain-specific and generic skills’ practice in Minecraft in social studies in teacher education. Proc. CoPDA 2018 (pp. 44-52), Castiglione della Pescaia, Italy, May 29, 2018 (published at http://ceur-ws.org/Vol-2101/). URL

Master theses  

Eielsen, C.B. (2020). Learning through play: Fostering domain knowledge and domain general skills through the use of Minecraft in three classrooms. Master thesis, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo. PDF

Brenna, K.S. (2021). En studio av rekonstruksjon av lokalhistorie i Minecraft gjennom samtale med lokalhistorikere. Master oppgave. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.


 

Publisert 25. apr. 2019 11:50 - Sist endret 10. aug. 2021 21:35