English version of this page

I samspillet mellom ferdighet og vilje

En longitudinal studie av utviklings- og situasjonsdynamikken i læring og motivasjon.

Om prosjektet

Det er en vanlig oppfatning at elevers motivasjon synker når de blir eldre, noe som ofte forklares med redusert interesse eller at elevens får mindre tro på egen kompetanse. Imidlertid har vi mindre kunnskap om hvordan og hvorfor elever utvikler ulik grad av interesse og kompetanseoppfattelse, hvordan de ulike motivasjonskreftene samhandler i forhold til ferdigheter og prestasjoner i løpet av utviklingen, og hvordan disse utviklingssporene påvirker mer spesifikt oppgave engasjement. DELEMO prosjektet ønsker å fylle dette kunnskapshullet.

Finansiering

Academy of Finland, 2014-2018

Publisert 28. aug. 2018 13:09 - Sist endret 8. mai 2019 15:44

Kontakt

Markku Niemivirta

+47-22857778

markku.niemivirta@iped.uio.no