Språkutvikling hos barn med autismespektrum forstyrrelser (ph.d-prosjekt) (avsluttet)

Prosjektet omhandler barn med autisme og deres språkutvikling over en ettårs-periode. 

Om prosjektet

Ulike aspekter som har med ekspressivt språk og språkforståelse undersøkes kvantitativt både med henblikk på generelle likheter og individuelle forskjeller. Psykometriske egenskaper utprøves for å vurdere de ulike språktestenes reliabilitet og validitet.

Samarbeidspartnere

  • Oslo Universitetssykehus: Senter for psykisk helse – barn og ungdom
  • Regionssenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP Øst og Sør)

Forskningsart

Grunnforskning/ anvendt forskning

 

Publisert 17. aug. 2012 11:41 - Sist endret 20. mai 2016 12:15

Kontakt

Anders Nordahl Hansen

+47-22857356

a.j.n.hansen@ped.uio.no