Læreres motivasjonsstil: En internasjonal studie (avsluttet)

Sammen med masterstudent Iselin Viggen Opsahl deltar Bodil Stokke Olaussen i en internasjonal studie om læreres motivasjonsstil. Johnmarshall Reeve, Korea University, er leder for prosjektet, som omfatter 7 ulike nasjoner /kulturer. Læring i skolen, enten det gjelder å lære å lese, tekstforståelse eller noe annet, er avhengig av motivasjon hos elevene for å fremme god utvikling

Mål

Målet for arbeidet er å få en dypere forståelse av hvordan kultur og sosiale normer bidrar til at lærere velger en autonomistøttende eller en kontrollerende motivasjonsstil.

Resultater

Analyser av datamaterialet skjer vår 2011

Bakgrunn

Det teoretiske utgangspunktet for studien er selv-bestemmelsesteori, hvor læreres autonomistøtte betraktes som vesentlig for å utvikle god motivasjon i klasserommet. 7 ulike nasjoner deltar i studien (Belgia, Norge, Israel (Arabisk / Jødisk), Jordan, Korea, USA). Det norske utvalget består en gruppe lærere i videregående skole, og en gruppe lærere fra grunnskolen. Dette er en survey studie basert på et spørrskjema hvor lærere tar stilling til ulike undervisningssenarioer de presenteres for.

Finansiering

'WCU-grant' I Korea for den internasjonale delen av studien, UiO for den norske deltagelsen.

Samarbeid

Studien skjer i samarbeid med Professor Johnmarshall Reeve, Korea University, som leder prosjektet,  samt deltagere fra de ulike nasjonene.

 

 

 

Publisert 4. mai 2011 15:08 - Sist endret 25. mars 2015 11:05