Early Years Literacy Program i norsk skole

Mange skoler i Norge har gått over til å bruke 'Early Years Literacy Program' eller TIEY, som det kalles i Oslo-skolen, i den første lese -og skriveopplæringen. Denne undervisningsmåten, som også kalles veiledet lesing, kommer egentlig fra New Zealand. Når vi henter inspirasjon fra andre steder i verden, er det viktig å forstå hvordan denne kunnskapen anvendes i vårt miljø. Opplegget innebærer at elevene arbeider på ulike stasjoner f.eks. 3 arbeidsøkter pr. uke. En av disse stasjonene er lærerledet.  Dette prosjektet retter fokus mot hva som skjer på lærerledet stasjon i forhold til utvikling av tekstforståelse og motivasjon for lesing.

Om prosjektet 

Dette er en observasjonsstudie gjennomført med video. Fokus er rettet mot undervisningen ved lærerledet stasjon  etter prinsippene i 'Early Years Literacy Program'.

Undersøkelsen skjer på 1. og 2. trinn i grunnskolen.

Mål

Vi ønsker å få dypere innsikt i hva som skjer på lærerledet stasjon for utvikling av tekstforståelse og motivasjon for lesing

Resultater

Prosjektet er nettopp startet. Det foreligger en masteroppgave fra 2010 som delvis danner bakgrunn for prosjektet:

Paust-Andersen, Ingrid (2010).''Early Years Literacy Program'. Implementering av en australsk undervisningmodell i norsk skole.Universitetet i Oslo: Masteroppgave

Bakgrunn

Prosjektet er planlagt for perioden november 2011 til desember 2014. Prosjektet bygger på internasjonal forskning om utvikling av tekstforståelse og motivasjon. For tesktsforståelse er vi spesielt interessert i hvilken grad det gjøres forsøk på utvikle en såkalt 'extended discourse' rundt temaene som tas opp ved lærerledet stasjon. I forhold til motivasjonsteori er vi interessert i hvorvidt lærer anvender en autonomistøttende eller kontrollerende motivasjonsstil som kan bidra til å utvikle interesse for lesing. Metodisk er det en observasjonsstudie av arbeid i klasserommet. Observasjonen gjennomføres med video, og lærer bærer trådløs mikrofon slik at vi kan høre hva som sies på lærerledet stasjon. Programmet Videograph blir brukt i analysene.

Finansiering

Prosjektet finansieres via Pedagogisk Forskningsinstitutt og TextDIM gruppen

Samarbeid

Prosjektet skjer i samarbeid med en tidligere masterstudent, Ingrid Paust-Andersen.

Utstyr

Utstyr til filming og analyse er brakt fram i samarbeid med Torgeir Christiansen, ILS. Han har også gitt opplæring i bruk, og fungerer som 'support' om noe skulle svikte.

 

 

Publisert 8. nov. 2011 13:42 - Sist endret 20. mai 2016 12:04

Kontakt

Bodil Stokke Olaussen, IPED

+47-22844406

b.s.olaussen@ped.uio.no