Publikasjoner

Olaussen, B. (2016). Classroom Discourse: The Role of Teachers' Instructional Practice for Promoting Student Dialogues in the Early Years Literacy Program (EYLP). Universal Journal of Educational Research 4(11): 2595-2605

Olaussen, Bodil S. & Blomseth, Anneli S. (2015): Classroom Discource: The Role of Teachers´Instructional Practice to Promote Student Dialogs during "Early Years Literacy Program" (EYLP). I Frank de Jong et al. (2014): EAPRIL Conference Proceedings. Issue 1. March 2015.

Masteroppgaver i DUO (UiO`s elektroniske vitenarkiv)

Dharany Thurairajah (2015). Vurdering av "Early Years Literacy Program" for flerspråklige elever. En teoretisk og empiriskstudie". IPED: UIO

Anneli Stanger Blomseth (2013). "Dialogens muligheter - et steg mot god leseforståelse". En empirisk studie om hvordan to lærere i " Early Years Literacy Program" utfordrer sine elever i dialoger på lærerledet stasjon. IPED: UIO

Publisert 10. mars 2016 14:36 - Sist endret 17. nov. 2016 14:17