Autisme spekter forstyrrelser, PPT og kompetanseheving på individ- og systemnivå (avsluttet)

Samarbeidsprosjekt med STATPED SØRØST.

Om prosjektet

Prosjektets mål:

  1. Å styrke PPTs kompetanse innenfor området ‘pedagogisk arbeid med barn med autisme spekter forstyrrelser (ASF).
  2. Å utvikle kunnskap om betydningen av kompetanseheving for forbedring av praktisk-pedagogikk i arbeid med barn med ASF.

To kommuner er med i prosjektet.

Forsknings- og utviklingsarbeid i prosjektet:

  • Å arrangere kurs for ansatte i PPT
  • Å samle data (basert på pretest-posttest metoden) for å kartlegge deltakernes opplevelse av kursenes betydning for kompetanseutvikling når det gjelder ulike aspekter ved opplæringen av og utredningen av barn med ASF.

Prosjektets varighet: 2013-2016

 

Publisert 4. des. 2014 13:29 - Sist endret 27. okt. 2017 15:12