Diversity in the Schools and trends in educational policies – A comparativ study of Norway and New Zealand (avsluttet)

Hva er likhetene og forskjellene mellom skoler og utdanningspolitikk i Norge og på New Zealand?

Om prosjektet

Dette komparative studiet er et samarbeidsprosjekt med Dr. David Whitehead fra University of Waikato. Studiet tar sikte på å identifisere likheter og forskjeller når det gjelder

  1. Språklig og kulturell mangfoldighet i norske og new-zealandske skoler
  2. Aktuelle utdanningspolitiske trender i Norge og New Zealand
  3. Tilnærminger til nasjonale prøver og internasjonale sammenlignende undersøkelser i Norge og New Zealand

Det skrives artikler på bakgrunn av prosjektet

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 7. okt. 2010 16:17 - Sist endret 3. des. 2014 15:42

Kontakt

Kamil Øzerk

+47-22855347

kamil.ozerk@iped.uio.no