A comparative study of linguistic diversity in the schools and educational policies in Norway and California, USA (avsluttet)

Hva kjennetegner språklig mangfoldighet i California og Norge?

Om prosjektet

Prosjektet studerer kjennetegn ved den språklige mangfoldigheten i California og Norge. Det ser på de ulike samfunn, og hva som kjennetegner de ulike strategiene som politiske beslutningstakere og skolene har valgt i de to sosiokulturelle kontekstene og landene.

Undersøkelsens resultater vil bli publisert i 2011

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Prof. Charles Kerchner ved Claremont Graduate University.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 7. okt. 2010 16:15 - Sist endret 3. des. 2014 15:37

Kontakt

Kamil Øzerk

+47-22855347

kamil.ozerk@iped.uio.no