Publikasjoner

Det er publisert to vitenskapelige artikler i prosjektet.