Språkbevaring, språkspredning og ungdommenes holdninger til språkvalg/ språkskifte (avsluttet)

En empirisk undersøkelse om språk.

Om prosjektet

Dette prosjektet ble satt i gang i samarbeid med professor Jon Todal ved Samisk høgskole og Noregs mållag. Prosjektet er en empirisk undersøkelse. Prosjektet undersøker a) ungdommenes holdninger til bokmål-nynorsk tospråklighet når det gjelder skriftspråk, b) skolens betydning med henhold til skriftspråkbevaring / skriftspråkskiftet c) årsakene til skiftet av skriftspråk i ulike språksamfunn.

Det jobbes med publisering av rapporter og vitenskapelige artikler fra prosjektet.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 7. okt. 2010 16:12 - Sist endret 3. des. 2014 15:45