Publikasjoner

Det er publisert TO artikler i dette prosjektet. Det ene er populærvitenskapelig og den andre en vitenskapelig.