Tospråklighet hos barn, nasjonale leseprøver og tilpasset opplæring (avsluttet)

Prosjekt bestående av to delprosjekt.

Om prosjektet

Delprosjekt 1

Det ene delprosjektet gjennomføres i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

4-6 skoler er med i prosjektet i hvert skoleår.

Delprosjekets varighet: 2009-2016

Delprosjekt 2

Det andre delprosjektet gjennomføres i samarbeid Senter for leseopplæring ved Samisk høgskole

Delprosjekets varighet: 2012-2016

Prosjektets mål:

  • Å studere sammenhengen mellom innholdet i Nasjonale prøver i lesing og tekster som elevene møter i fagbøker i tesktrike fag.
  • Å analysere elevbesvarelsene og identifisere de utfordringene elevene møter når det gjelder læring av fagtekster
  • Å utvikle undervisningsstrategier for lærere og lese- og læringsstrategier for elever
  • Å bidra til utvikling av metodekompetanse hos lærere når det gjelder undervisning i klasser hvor det er både norskspråklige og tospråklige minoritetselever.

Det jobbes med flere publikasjoner fra begge delprosjektene.

Flere masterstudenter er knyttet til prosjektene.

 

Publisert 4. des. 2014 13:46 - Sist endret 16. aug. 2018 12:08