Publikasjoner

Øzerk, K. (2011): Pedagogikkens hvordan nr 2 - Metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.