Universiteter og regional utvikling (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Dette PhD prosjektet er en komparativ studie av tre universiteter i tre ulike land – Norge, Finland og Sør Afrika.

Om prosjektet

Studiet undersøker på hvilken måte og i hvilken grad universitetene har utviklet sine formelle aktiviteter (undervisning, forskning og formidling), i henhold til den sosiale og økonomiske dynamikken i de regioner hvor de ligger. Studiet er basert på cirka 100 intervjuer med intern og ekstern aktører. Foreløpige funn viser at universitetene bruker ulike strategier og metoder for å kommunisere til og samarbeid med de ulike regionale aktører.

Forskningsart

Grunnforskning 

Publisert 30. sep. 2010 15:24 - Sist endret 23. juni 2011 11:01

Kontakt

Romulo Pinheiro