Social change and personal development – psychosocial perspectives (avsluttet)

I dette prosjektet tar Monica Rudberg blant annet for seg mulighetene av å kombinere et materialistisk perspektiv med en psykososial forståelse av kjønn.

Om prosjektet

Arbeidet med ’Kjønnets forandring’ har fortløpende vært en teoretisk utforskning av forholdet mellom sosial/kulturell historie og psykologisk dynamikk (dvs identitetsutvikling). Dette teoretiske prosjektet er videreført gjennom arbeidet i Senter for grunnforskning gjennom samarbeid med en gruppe norske og internasjonale forskere (Hanne Haavind, Harriet Bjerrum Nielsen, Aina Olsvold, Anne Phoenix, Valerie Walkerdine, og Lynne Layton), hvor hovedfokus har vært analyse av ’intergenerational transmission’ i henhold til forskjellige empiriske eksempler. Foruten dette felles perspektivet, har Rudberg i dette prosjektet spesielt arbeidet med to problemstillinger:

  • Hvordan forstå kroppens betyding i det psykososiale feltet? Kjønnsforskere har ofte vært bebreidet for å neglisjere ”biologi” og mangle forståelse for de materielle/kroppslige forutsetningene for utvikling av sosialt og psykologisk kjønn. I dette arbeidet har Rudberg undersøkt mulighetene av å kombinere et  materialistisk perspektiv med en psykososial forståelse av kjønn.
  • Hvordan koble ”den store historien” sammen med ”den lille historien”? Ved hjelp av psykologisk teori om overføring av traumaer gjennom generasjoner, har Rudberg sammen med professor Valerie Walkerdine (University of Cardiff, UK) og stipendiat Aina Olsvold , STK, UiO, analysert materiale om seriell migrasjon fra en studie av Anne Phoenix.

Hovedprosjektet er ledet av professor Hanne Haavind, Psykologisk Institutt, UiO og professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Finansiering

Senter for grunnforskning

 

Publisert 25. jan. 2011 18:16 - Sist endret 20. mai 2016 12:14