Classroom Discourse and Text Comprehension (avsluttet)

Hvordan diskuterer og forhandler norske femteklasse elever om meningsinnholdet i fagtekster?

Om prosjektet

I fjerde/femte klasse forventes elevene å lese lengre (og flere) tekster innen de ulike fagområdene. Elevene skal lese for å lære, men mange begynner å vise problemer i forhold til å forstå og hente ut mening fra tekstene de leser. I denne studien fokuserer vi på hvordan elever i norske femteklasser diskuterer og forhandler om meningsinnholdet i fagtekster med sine medelever. Vi ser på hvordan disse samtalene over fagtekster kan birdra til å utvikle elevenes innholdsforståelse.

 

Publisert 5. okt. 2010 10:04 - Sist endret 6. feb. 2013 12:09