Deltakere i Sansetap

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Idunn Sem
Bjørn Skaar
Jeremy Toussaint
Terje Kristian Lian Thoresen Overingeniør +47 22840702 t.k.l.thoresen@uv.uio.no Lokal-IT, Innkjøp, Server- og driftstjenester, Datamaskin, IT-tjenester, EngageLab
Knut Qvale Senioringeniør +47 22840723 +47 92043827 (mob) knut.qvale@link.uio.no Videoproduksjon, forskningsformidling, audio-visuell formidling

Andre deltakere

  • Hans Magnus Nedreberg