Sansetap (avsluttet)

Sansetap er et forsknings- og utviklingsprosjekt som tar for seg formidlingsmuligheter overfor barn med sansetap og designperspektiver for universell utforming. En del av prosjektet går ut på å utvikle Sansetap, en webportal om syns- og hørselstap.

Om prosjektet

Intermedia samarbeider med Skådalen og Huseby kompetansesentre om å utvikle og produsere web-portalen "sansetap.no" for Helsedirektoratet. Dette nettstedet som omhandler syns- og hørselstap, har fire ulike moduler; a) førskolebarn, b) skolebarn og ungdom, c) voksne og d) eldre. Det blir lagt særlig vekt på universell utforming. Målgruppen for nettstedet er fagfolk i førstelinje tjenesten, foreldre, nære slektninger og personer som har slike sansetap.

"Sansetap.no" er både et utviklings- og forskningsprosjekt. InterMedia har to ulike forskningsfokus i dette prosjektet:

  • Det første fokuseringsområdet ligger på formidling til barn om sansetap. Barn med hørsels- og/eller synshemming skal få mulighet til å få informasjon og dypere forståelse av sin egen funksjonshemming gjennom nettstedet. Og slik informasjon skal både ha en universell utforming som gjør det mulig for dem å få tilgang til den, samtidig som utformingen er tilpasset barna og deres erfarings og utviklingsnivå. Men også andre barn må både få informasjon og mulighet til å leve seg inn i situasjonen som barn med sansetap opplever. Simulatorene som utvikles til de ulike modulene i prosjektet bør kunne videreutvikles og tilpasses barn. Vi ønsker også å finne mer ut om elementer fra den universelle utformingen kan være med å gi slik innlevelse for barna.
  • Det andre fokuseringsområdet for forskningen vil være designperspektiver ved den universelle utformingen. Vi vil gå videre med generelle og spesifikke erfaringer om uinversell utforming fra de tidligere prosjektene våre og gjennomføre utprøvinger av delkomponenter i "sansetap.no" med personer med sansetap.

Teori og metode

Analyse av ulike nettsteder for barn. Utprøving av ulike komponenter fra utviklingsprosjektet, og samtaler/intervju med barn om funksjonshemming.
Utprøving av den universelle utformingen sammen med brukere med spesielle behov.

Partnere

Helsedirektoratet, Skådalen kompetansesenter, Huseby kompetansesenter.

Finansiering og tidsramme

Finansiert av: Helsedirektoratet og InterMedia.

Tidsramme: 2009-2013

Relaterte prosjekter

  • Severe vision and hearing impairments among elderly A web-based information- and training resource about severe vision and hearing impairments for nurses and those who are working with elderly people.
  • Teachers for All. A program which targets teacher education for inclusive schools, with a focus on literacy and learners with disabilities. It presents audiovisual situations from the classrooms in Uganda and Kenya, and gives information and reflection exercises.
  • RareICT. The project has established web-based resources for peer-support, which support production and accumulating knowledge and experiences from different stakeholders, such as patients, family members and health providers.
  • Sagastua. A teaching aid about building tradition and living conditions in Norway in the 16. century with focus on universal design. The cource is focused on how people really lived and how they really build their houses.

Resultater

  • Et funksjonelt nettsted med en eksemplarisk universell utforming.
  • Artikler og konferansebidrag.

 

Publisert 14. sep. 2010 11:05 - Sist endret 30. juni 2021 16:44

Kontakt

Prosjekt leder Bjørn Skaar

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere