Deltakere i Etisk-politisk danning. En kritisk lesning av Alain Badiou