Singularitet og annethet (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hvordan kan man benytte ulike vitenskapsområder til å undersøke pedagogiske grunnlagsspørsmål?

Om prosjektet

Einar Sundsdal er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Humaniorastudier i pedagogikk. Han arbeider med pedagogisk filosofi og reiser grunnlagsspørsmål knyttet til blant annet danningsteori, normativitet, subjektsoppfatning og metodologi.

Sundsdal tar i sitt prosjekt utgangspunkt i tradisjonen fra Hegel og Dewey. I denne tradisjonen begynner pedagogikken med en forståelse ar menneske er en del av naturen. Det vil si at pedagogiske prosesser, hendelser og fenomen kan studeres, bli forstått og forklart i forhold til og som del av resten av naturen. I tråd med dette perspektivet benyttes det i prosjektet forskning fra vitenskapsområder sjelden tilstedet i pedagogisk filosofi - som for eksempel nevrofysiologi, etologi og kognisjonsvitenskap - til å undersøke nettopp pedagogiske grunnlagsspørsmål.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 13. okt. 2010 14:30 - Sist endret 4. jan. 2012 13:30

Kontakt

Einar Sundsdal jr.

+47-22852878

einar.sundsdal@ped.uio.no