Technologies for reflection (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Et PhD-prosjekt som utforsker forholdet mellom teknologimedierte erfaringer og læring i skoler og museer.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

 

Publisert 19. jan. 2012 11:07 - Sist endret 20. mai 2016 12:18

Kontakt

Prosjektleder:
Sven Magne Bakken