English version of this page

Transnasjonale trender og brytninger i oppfatninger om vurdering i Norden

Dette prosjektet undersøker endringer i policyutviklere og lærerprofesjonens oppfatninger om hva som skal undervises og hvordan dette skal vurderes. 

Bildet kan inneholde: himmel, skyline, by, vann, landemerke.

Foto: Pixabay

Om prosjektet

Undersøkelsen utforsker (trans)nasjonale trender og brytninger i oppfatninger om vurdering i nordisk grunnopplæring for å identifisere likheter og forskjeller i hvordan elevers måloppnåelse har blitt vurdert i de nordiske landene gjennom fremveksten av utdanningssystemene (hovedsakelig fra sent på 1800-tallet) og fram til i dag. Undersøkelsen inkluderer Norge, Sverige og Danmark, som deler lignende skandinaviske språk, og kan også komme til å inkludere Finland for deler av undersøkelsen der data er tilgjengelig på engelsk eller svensk.

Prosjektet er et postdoktorprosjekt som er en del av prosjektet Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) ved Institutt for pedagogikk. Postdoktorprosjektet utforsker framveksten av policy for læreplaner, eksamener og tester i grunnskole og videregående opplæring i de nordiske landene.

Publisert 15. mai 2020 17:47 - Sist endret 15. mai 2020 18:12