UiO 200: Forskerspiren (avsluttet)

InterMedia og Naturhistorisk museum har tatt i bruk forskning om IKT og læring i design av en interaktiv utstilling om landskapsformer.

Foto: Lin Stensrud

Om prosjektet

Prosjektet har utviklet en interaktiv utstilling i Geologisalen på Naturhistorisk museum som samspiller med den permanente utstillingen og er del av det pedagogiske opplegget som er utarbeidet for 4. klasser i Oslo i forbindelse med UiOs 200 års jubileum.

Det er særlig de delene av opplegget som er knyttet til elevenes egen utforskning og klassifikasjon av landskapsformer som dekkes av den interaktive utstillingen.

Utforming av utstillingen og elevenes aktiviteter i utstillingen baseres på taktil interaksjon med landskapsmodeller, og det er produsert et bibliotek med medieinnhold som er relatert til disse. Elevene undersøker landskapsformer både taktilt, visuelt, og kan aktivisere medieinnhold, som bilder, vidoer, animasjoner, oppgaver ol. ved å plassere modeller som er RFID-merket på lesere som er integrert i egne utstillingselementer.

Utstillingen er utarbeidet i samarbeid med Naturhistorisk Museum, og skal stå i ett år fra skolestart høsten 2011.

Mål

Målet er å bidra til UiO Museers strategiske utvikling i forhold til bruk av digitale verktøy i forskningsbasert formidling.

Resultater

  • Utforming av interaktiv utstilling i Geologisalen
  • Design og tilrettelegging av nettbaserte resursser til lærere

Finansiering

UiO:200

Samarbeid

Naturhistorisk Museum

InterMedia samarbeider med en kommersiell leverandør, Voy, om utvikling og produksjon av utstillingen.

Relaterte prosjekter

CONTACT

 

 

Publisert 18. mars 2011 15:23 - Sist endret 9. sep. 2015 14:05

Kontakt

Project Group

Partners UiO 200, Julie Øybø and Naturhistorisk museum, Anne Birkeland

Project Leaders Palmyre Pierroux, Ole Smørdal, Intermedia

The interaction and exhibition design work has been led by Associate Professor Ole Smørdal in collaboration with Voy and InterMedia's lab. Video material produced by InterMedia's production group.