Skolemiljøets og individuelle faktorers betydning for elevers karakterer og gjennomføring i ungdoms- og videregåendeskole (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Individuelle, sosiale og demografiske forhold relatert til prestasjon og gjennomføring. 

Om prosjektet

I dette doktorgradsprosjektet utfører Robin Ulriksen en årskohort studie av 13 000 elever i fem fylker, og ser på hvordan individuelle, sosiale og demografiske forhold virker inn på elevers prestasjoner og gjennomføring i videregående skole. Prosjektet ønsker å primært å studere hva som fører til tidlig frafall, karakterer og sosial tilpasning i ungdoms- og videregående skole. Igjennom å studere hvordan (mediatorer) og for hvem (moderatorer) disse utfallene inntreffer for er målet å finne individeuelle, sosiale og kontekstuelle forhold som påvirker elevenes karakterer, utdanningsmål og frafall. 

Sammarbeidspartnere

  • Folkehelse instituttet
  • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
  • Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 6. sep. 2011 15:39 - Sist endret 20. mai 2016 12:14