Kollegaveiledning i høyere utdanning

Bokens innhold bygger på innovasjonsprosjektet PeTS «Kollegaveiledning i undervisning og veiledning - En innovasjon rettet mot samarbeidspraksiser i norsk høyere utdanning». 

Bildet kan inneholde: gjøre, plakat, rolig, merke, grafikk.

Fra bokens bakside:

Ofte utfører lærere i høyere utdanning undervisning og veiledning alene. Samtidig vet vi at miljøene som lykkes best med å skape gode læringsmiljøer, gjerne har gode tradisjoner for samarbeid og erfaringsdeling. Denne forskningsbaserte boken presenterer helt konkrete metoder for kollegaveiledning og viser hvordan dette har blitt gjennomført i praksis i fire ulike miljøer ved UiO. Utgangspunktet for de fire innovasjonene var et ønske om nettopp å heve kvaliteten på undervisningen og veiledningen gjennom samarbeid og erfaringsdeling.

Ut fra erfaringene som er høstet gjennom dette prosjektet, drøfter de ulike kapitlene hva som kan hindre og fremme konstruktive kollegiale prosesser. Boken som helhet bidrar med ideer, erfaringer og forskningsbasert kunnskap som gir nyttig innsikt i hvordan man kan jobbe systematisk med kollegaveiledning.

Boken er relevant for undervisere og veiledere i høyere utdanning så vel som profesjonsutøvere i alle sektorer. Boken vil også være nyttig for ledere ved utdanningsinstitusjoner og i organisasjoner som ønsker å stimulere til en samarbeids- og delingskultur blant sine ansatte.

 

Publisert 29. nov. 2021 16:22 - Sist endret 29. nov. 2021 16:51