Seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning

Vi ønsker med dette å invitere til et seminar om kollegial veiledning i høyere utdanning.

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, bord, servise, gest.

I seminaret vil vi presentere konkrete erfaringer fra  innovasjonsprosjektet (PeTS), der systematisk kollegaveiledning har blitt testet ut ved flere miljøer ved UiO, og innsikt basert på internasjonal forskning.

Boken "kollegaveiledning i høyere utdanning"  vil bli lansert som en del av seminaret. Denne er et resultat av innovasjonsprosjektet.

Målgruppen for seminaret er ansatte i høyere utdanning, både ledere, vitenskapelig og administrativt ansatte.
  

Velkommen.

PROGRAM
13.00-13.15

Velkommen

Introduksjon til seminaret

Introduksjon av boken

Prorektor Gro Bjørnerud Mo 

Line Wittek

Thomas de Lange
13.15-14.00 Erfaringer fra det humanistiske fakultet (10 min) Arnt Maasø
Erfaringer fra den nasjonale forskerskolen MUNIHEALTHCARE (10 min) Marit Kirkevold
Erfaringer fra PBL i farmasiutdanningen (10 min) Hege Christensen
Erfaringer fra profesjonsutdanningen i  teologi (10 min) Marianne Bjelland Kartzow
KORT PAUSE
14.15-14.25 Kollegaveiledning i fire miljøer ved UiO – hva har vi lært? (10 min) Thomas de Lange
14.25-15.15 Diskusjon i grupper
15.25-15.45 Kollegialitet som utvecklande kraft i högre utbildning (10 min) Katarina Mårtenson
På vei mot en ny kollegialitet? (10 min) Bjørn Stensaker
15.45-16.15

Oppsummering fra gruppediskusjon

Avrunding
Thomas de Lange og Line Wittek

Arrangør

PeTS
Publisert 23. mars 2021 18:38 - Sist endret 6. apr. 2021 19:50