Gulserier 1977 - 1989

1977

1. 1977 Olav Sunnanå

Norsk pedagogisk historieskriving etter 1945

2. 1977 Ola O. Bø

Generell eller spesifikk læring av figur-grunn-oppfatning

3. 1977 Lise Vislie og Elisabeth Sønstabø

Gruppesamtalen i barnehagen

4. 1977 Gunvor Rand og Per Rand

The effect of working atmospheres on creativity

5. 1977 Ola O. Bø

Faktorer i språkpersepsjonen

6. 1977 Brynjulf Nordheim

A discussion on the use and usefulnes of manpower forecasting models and techniques for vocational education planning

1978

1. 1978 Vebjørn Jentoft Skjelfjord

Ferdighet i fonemisk analyse

2. 1978 Arild Tjeldvoll

Teori i praksis - rapport om en utkantkommunes aksjon for

videregående skoletilbud, i lys av samfunnsrettet pedagogisk teori

3. 1978 Magne Nyborg

Summary of a special educational research project with mild and borderline cases of mentally retarded children

4. 1978 Arild Tjeldvoll

Skole, samfunn og lærer

5. 1978 Vebjørn Jentoft Skjelfjord

En studie av fonemisk analyse og syntese i en førsteklasse

6. 1978 Ola O. Bø

Auditiv språkpersepsjon hos hjerneskadde barn og voksne

7. 1978 Per Rand

Some basic validation data for the Achivement Motivation Scale

8. 1978 Jørg A. Kvam

Training for the roles of workers in the educations of adults

1979

1. 1979 Per Lauvås, Ole Skogedal, Fritjof Ramm von der Fehr

Evaluation for improvement - a case study

2. 1979 Ola O. Bø

Reliabilitetseffekt av avbrutt testing etter feilskåre

3. 1979 Olav Sunnanå

Framvoksteren av norsk, dansk og svensk landbruksutdanning

4. 1979 Gunvor Rand og Per Rand

Angst, arbeidsatmosfære og kreativitet

5. 1979 Ola O. Bø og Per Rand

Factor structure of the Achievement Motives Scale (AMS)

6. 1979 Alf Preus

Differensialdiagnostikk av stamming

7. 1979 Anton Hoëm og Arild Tjeldvoll

Ethnicity, racism, "Norwegianizing"?

8. 1979 Olav Sunnanå

Framvoksteren nynorskbrevskuleopplæring

9. 1979 Svein Stensaasen

Problems of method in comparative physical education

1980

1. 1980 Olav Sunnanå

Fra Seminarium Lapponicum til Rauland Akademi

2. 1980 Christian W. Beck

Samfunnsforandring og strategi for utdanning - eksemplet Portugal

3. 1980 Adam Vogt

Meningsfylt verbal læring i klasserommet og elevenes

evneselvoppfatning

4. 1980 Ola O. Bø, Knut A. Christophersen og Per Rand

Factor Structure of the Achievment Motives Scale (AMS) II A Replication Study

5. 1980 Knut A. Christophersen og Per Rand

Factor Structure of the Achievment Motives Scale (AMS) III Two factors - two samples

6. 1980 Gunvor Rand

Variabler som er relatert til kognitiv stil

7. 1980 Bjørg Brandtzæg Gundem

Tradisjon - kritikk - syntese

En analyse av hovedtrekk ved samtidig tysk didaktikk

8. 1980 Roald Nygård

Individual Differences in Situational Specificity of Behavior: Differences in Achievement Motives?

1981

1. 1981 Asbjørn Birkemo

The factor structure of the Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA)

2. 1981 Magne Nyborg

Begreps-strukturer, manifestert i skrevne ordassosiasjoner til leste og hørte stimulus-ord

3. 1981 Olav Sunnanå

Interskola gjennom ein tiårs-bolk

Grisgrendtpedagogikk

4. 1981 Stein Erik Ulvund

Early Experience and the Development of Cognitive Competence: Some Theoretical and Methodological Issues

5. 1981 Magne Nyborg

Interdependencies between long-term, short-term and sensory memory

6. 1981 Magne Nyborg

The influence of different instructions upon the solution of two-and four-choice concept identification tasks

7. 1981 Gunvor Rand

Ulike teoretikeres syn på kreativitet

1982

1. 1982 Ivar Bråten

Angst og evaluering. Test-angst-forskningens bakgrunn i

eksperimentell læringspsykologi

2. 1982 Jan K. Moan

Den psykoanalytiske basis for TASC (Test Anxiety Scale for Children)

3. 1982 Thor Arnfinn Kleven

Forutsetninger for likhet mellom Alpha-koeffisienten og kvadrert korrelasjon mellom observert skåre og universskåre

4. 1982 Britt Ulstrup Engelsen

Mål i beskrivelser av intendert litteraturundervisning

5. 1982 Britt Ulstrup Engelsen

En gjennomgåelse og drøfting av mønsterplanens mål for

litteraturundervisning

6. 1982 Stein Erik Ulvund

The Canonicality Effect in Search for the Hidden Object

7. 1982 Oddbjørn Evenshaug og Dag Hallen

Religiøs utvikling og sosialisering. En pedagogisk analyse av barnets forutsetninger for religion

1983

1. 1983 Ivar Bråten og Arne Kristian Henriksen

Kvalifikasjonsproblem i tilknytning til den pedagogiskpsykologiske rådgivningstjenesten. Om utdanning av pedagogisk-psykologiske rådgivere

2. 1983 Egil Nilsen

Trekk av studieringens historie.

Innovasjonsprosjektet, del 1

3. 1983 Egil Nilsen

Trekk av brevundervisningens historie.

Innovasjonsprosjektet, del 2

4. 1983 Ola O. Bø

Contingent Negative Variation (CNV):

Psykologiske tolkninger og metode for registrering

1984

1. 1984 Vebjørn Jentoft Skjelfjord

Delferdigheter i leselæringen 1981-82

2. 1984 Olav Sunnanå

Det ikkje-offentlege skoleverket

3. 1984 Vebjørn Jentoft Skjelfjord

Delferdigheter i leselæringen 1982-83

1985

1. 1985 Vebjørn Jentoft Skjelfjord

Phonemic segmentation

2. 1985 Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsten Larsen

Piger og drenge i klasseoffentligheden

1986

1. 1986 May-Britt Rønning

En sosialpedagogisk forståelse av tilpassing- og frigjøringsbegrepet

2. 1986 Yngve Nordkvelle

Bilder av utviklingsland i norske lærebøker (Videregående skole)

3. 1986 Oddbjørn Evenshaug, red.

Samfunnets ansvar for oppdragelsen i familien

4. 1986 Lise Vislie

Pedagogikk som fag og forskning

5. 1986 Asbjørn Birkemo

Pedagogisk utviklingsarbeid i grunnskolen

6. 1986 Kristin Heggen

Skoleutvikling og innholdsutvelging

1987

1. 1987 Kari Johansen

Skoleutvikling og kvalifiseringsbehov

2. 1987 Karen Jensen og Per Lauvås

Fagstudier i et læreutdanningsperspektiv

3. 1987 Erling Lars Dale

Den pedagogiske refleksjon - speil for oppdragelsen

4. 1987 Ivar Bråten

Analyser av leseprosessen

5. 1987 Yngve Nordkvelle

Bilder av utviklingsland i norske lærebøker (ungdomsskolen)

6. 1987 Kari Johansen - Arild Tjeldvoll

Skoleutvikling og pedagogisk kompetanse

1988

1. 1988 Leif Digre

Puslespillmetoden

2. 1988 Mohammad Daud Awan

Socialization of Pakistani children in Norway

3. 1988 Christian Beck

En moderne barneskole - hva er det?

4. 1988 Britt Ulstrup Engelsen

VOBU-PROSJEKTET - Billede av ungdomslitteratur -

Litteraturdidaktisk analyse

5. 1988 Ola O. Bø, red.

Barn med store språkproblem

6. 1988 Birgit Brock-Utne

Three Papers on Gender, the third World and Education

1989

1. 1989 Yngve Nordkvelle og Per Lauvås

Bildet av utviklingsland i fagplaner i samfunnsfag

i allmennlærerutdanningen

2. 1989 Per Rand, Willy Lens og Ben Decock

Negative motivation is half the story -

3. 1989 Magne Austenaa

Læring og kompetanseutvikling hos elektroinstallatøren

4. 1989 Trine Annfelt

Utdanning, normer og verdier

5. 1989 Birgit Brock-Utne

Mors gutt

6. 1989 Yngve Nordkvelle

Bildet av utviklingsland i undervisningen.

***

Gulserier 1990 - 1999

Gulserier 2000 - 2006

 

Publisert 23. sep. 2010 17:30 - Sist endret 23. sep. 2010 21:28