Gulserien 1977 - 2006

Gulserien er instituttets egen skriftserie. Gulserien er lagt ned, men en god del av de nyere publikasjonene er fortsatt til salgs. Ønsker du å kjøpe gulseriepublikasjoner kan du henvende deg til Akademika på Blindern. 

2006

Karl Øyvind Jordell

 • ”Learning to teach” ISBN 82-569-6352-2

Torill Aagot Halvorsen

 • "Evaluation of Education – on Whose Terms?" ISBN 82-569-6352-2

Karl Øyvind Jordell

 • “Metacognition and becoming a teacher” ISBN 82-569-6951-2

2005

 • Ingen utgivelser

2004

Finn Hjardemaal

 • “Familiepedagogikk og besteforeldreforskning teoriutvikling” ISBN 82-569-696-8

Lise Vislie, Monika Borgan, Cecilie Jensen

 • ”Doktorgraden som karrierevei i de pedagogiske fag” ISBN 82-569-6351-4

2003

Oddbjørn Evenshaug, Dag Hallen, Finn Hjardemaal

 • ”Besteforeldreskapet i familiepedagogisk perspektiv” ISBN 82-569-6297-6

Mary Alphan Mkwizu

 • ”The pedagogical implications of using English as the medium of instruction in teaching Civics in Tanzania , Secondary Schools” ISBN 82-569-6019-1

Beck, Christian

 • "Telling av hjemmeunderviste elever i Norge" ISBN 82-569-6095-5

Karl Øyvind Jordell

 • ”Conceptualizing teacher knowledge” ISBN 82-569-6741-0

2002

Halima Mohammed Mwinsheikhe

 • "Science and the language barrier. Using Kiswahili as a medium of instruction in Tanzania secondary schools as a strategy of improving student participation, and performance in science" ISBN 82-569-6107-4

Karl Øyvind Jordell

 • "Processes of becoming a teacher: a review of reviews. Teacher socialization, teacher development, and teacher learning as seen in the handbooks of the late nineties" ISBN 82-569-6108-2

Kirsti Klette, Ingrid Carlgren, Jens Rasmussen and Hannu Simola

 • "Restructuring nordic teachers: analyses of interviews with danish, finish, swedish and norwegian teachers" ISBN 82-569-6109-0

Kirsten Hofgaard Lycke, Helge I Strømsø, Per Grøttum

 • "PBL goes ICT: Problem-based learning in face-to- face and distributed groups in medical education at the university of Oslo" ISBN 82-569-6110-4

Suzanne Stiver Lie, Kari Vogt

 • "Gender, Education and Ideology: The case of Syria" ISBN 82-569-6111-2

Elisabeth Lønnå. Red: Ola Stafseng

 • "Helga Engs biografi" ISBN 82-569-6112-0

Birgit Brock-Utne, Ragnhild Tungesvik

 • "Doing Educational research in developing countries." The research agenda and appropiate methods. Report from the netreed conference. ISBN 82-569-6113-9

Liudvika Leisyte

 • "Higher education governance in post-soviet Lithuania" ISBN 82-569-6106-6

Monica Borgan

 • "Competency in Communication" - a conceptual discussion. ISBN 82-569-6115-5

Mwajuma Siama Vuzo

 • “Pedagogical complications of using English as a language of instructions in Secondary Schools in Tanzania (vol. II)” ISBN 82-569-6241-0

2001

Asbjørn Birkemo

 • "Hva er en god skole?"

Jan Currie and Arild Tjeldvoll

 • "Globalization and European Universities"

C. Poppy and Arild Tjeldvoll

 • "Education in the Information Age"

Yngve Lindvig

 • "Kan mennesker og organisasjoner være bærekraftige sammen?"

T.M. Uppstrøm, Arild Tjeldvoll

 • ”Higher eduaction and the turn of a century”

Kari Rolstad, Per Rand

 • “Julius Kuhls vilje-teori og test for måling av handlings-og tilstands-orientering”

Halla Holmarsdottir

 • ”From policy to practice”

2000

Ivar Bråten and Bodil Stokke Olaussen

 • "Learning in College"

Arild Tjeldvoll, C. Poppy and T. M. Uppstrøm

 • "Comparative Essays on Education in Industrialised and Developing Countries"

Britt Ulstrup Engelsen

 • "Slik begynte det...." Del I

Britt Ulstrup Engelsen

 • "Et utdanningspolitisk brudd? Didaktikk på norsk mot år 2000", Del II

Liv Ingunn Bråten

 • "Den videregående skole 1965 - 1995"

Birgit Brock-Utne and Metsa Sibongile Koloti

 • "Education for all - in whose language?" Education in Africa (Vol.8)

A. Tjeldvoll, T. Thune and M. Sneve Olsen

 • "Higher education, quality and evaluation in comparative and international perspectives"

Arild Tjeldvoll

 • "Preparing Service University Research"

Taran Thune

 • "Towards a Politics of Quality"

Kirsti Klette, Ingrid Carlgren, Jens Rasmussen, Hannu Simola and Maria Sundkvist

 • "Restructuring Nordic Teachers: An Analysis of Policy Texts from Finland, Denmark, Sweden and Norway"

 


 

Gulserier 1977 - 1989

Gulserier 1990 - 1999

 

 

Publisert 23. sep. 2010 15:09 - Sist endret 26. sep. 2016 14:37