Slik taklet vi undervisningshverdagen våren 2020

Når et virus først skulle slå ut alt av ordinært undervisnings- og eksamensopplegg ved UiO, så er det trygt å vite at de tekniske løsningene var der, og at man får til mye når man går på med åpent sinn og når alle drar i flokk. 

Bildet kan inneholde: produkt, teknologi, elektronisk apparat, laptop, datamaskin.

Våren 2020 har vist oss hva vi kan få til med digitale hjelpemidler. Foto: Colourbox

En sliten, men fornøyd studieleder

– Digitaliseringsbølgen har gitt oss flere strenger å spille på, konstaterer Yngvild Dahl

Yngvild Dahl mener vi må ta godt vare på den kunnskapen vi har opparbeidet oss rundt digital undervisning og eksamen. Foto: Ulf Grefsgård/UiO

Som mangeårig studieleder ved Institutt for pedagogikk, var hun en av dem som våknet opp dagen etter at myndighetene stengte ned universitetet, og lurte på «hva gjør vi nå»? UiO har alltid ligget i forkant og kan mye om digital undervisning, men likevel stod vi foran noe ganske nytt og kanskje også litt skremmende.

Nå er den digitale læringskurven i ferd med å flate ut, og de digitale kontaktflatene har blitt mer eller mindre allemannseie.

Hun lyver ikke når hun sier at det har krevd energi, men når hun ser på resultatet mener hun at vi har lykkes ganske bra.

– Nå gjelder det bare å prøve å ta vare på den nye kunnskapen, sier hun.

Hva gjorde vi bra, og hva kan vi gjøre enda bedre? Og hva kan vi få ut av dette i fremtiden?

Seks erfaringsbaserte tips for god digital undervisning 

Bildet kan inneholde: bibliotekar, bibliotek, bokhylle, bok.
Ikke vær redd for å eksperimentere litt med de nye formatene, sier Inga Bostad. Foto: Institutt for pedagogikk/UiO

Inga Bostad og Stein Erik Ulvund er to rutinerte IPED professorer uten noe større frykt for det nye. Selv om DNA`et deres ligger i det personlige møtet mellom lærer og student, er de samstemte i at de rare tidene vi lever i har sådd noen interessante spirer som har fått vokse fritt, raskt og frodig.

Her er Inga`s erfaringsbaserte råd i forhold til den digitale undervisningsbiten (les Zoom og jobbing hjemmefra).

  1. Ikke ha alt for store ambisjoner i starten. Hvis et nytt virusutbrudd skulle tvinge oss tilbake til digital undervisning, så husk å ta hensyn til ulike hjemmesituasjoner. Det er ikke alltid like lett for alle, og det er lov til å prøve og feile litt. Erfaring viser at man kommer fram til en grei digital undervisningsform etterhvert.
  2. Digital undervisning og veiledning fungerer aller best i små grupper, gjerne så små som ned til to studenter.
  3. Hvis du underviser store grupper, så sørg for ha etablert digitale «breakout rooms»/ grupperom. Og husk at alle skal ha glede av å være i et grupperom. Sett noen klare rammer. Ingen bør få dominere samtalene. Forbered også studentene på at «lærere kommer på besøk» i grupperommene. Besøkene skal ikke komme overraskende og oppleves invaderende av studentene, så derfor er det viktig å forberede dem. Samtidig er det faglig stimulerende som lærer å lytte til diskusjonene studentene imellom. Med andre ord - ikke vær redd for å banke på døra.
  4. Universell utforming gjelder også digital undervisning. Studentene skal gis anledning til å få tilpasset både tekst og lyd. Her fins det mange gode råd på facebookgruppa “Digital dugnad i høyere utdanning". 
  5. Prøv å få studentene til å delta med video, ikke bare med lyd. Si klart ifra at de er i deres fulle rett til ikke å være synlige, men prøv samtidig å få fram at man opplever et større faglig utbytte og en rikere opplevelse av faglig fellesskap når vi ser hverandre.
  6. Siste tips; Ikke vær redd for eksperimentere litt. Bostad forteller at hun har forsøkt både med opptak av forelesninger inkludert presentasjoner i powerpoint som deretter er fulgt opp av faglig forum der studentene kunne stille spørsmål og få direkte svar fra faglærer. Og hun har prøvd med korte forelesninger på “direkten” i større grupper og deretter oppdeling i “breakout-rooms”. Etter hvert finner man opplegg som funker, sier hun

Muntlig eksamen hjemmefra fungerte også bra

Stein Erik Ulvund har i likhet med Bostad brukt mye av våren til å eksaminere studenter muntlig.

Bildet kan inneholde: skjorte, hår, ansiktshår, hake, skjegg.
Stein Erik Ulvund synes digital muntlig eksamen gikk overraskende bra. Foto: Shane Colvin/ UiO

Han er godt fornøyd med alt fra teknikk til studentenes innsats.

– Muntlig eksamen på Zoom har fungert overraskende bra, konkluderer han.

Han forteller at studentene har virket veldig frampå og opptatte av å "føre samtalen" etter at sensorene har stilt spørsmål. Dette har resultert i mange gode prestasjoner.

I følge Ulvund har det også vært enkelt å kontrollere at studentene faktisk er de som sensorene får beskjed om at de skal være. Legitimasjonen er godt synlig når den holdes opp foran kamera.

Zoom kan også være sårbart

Ulvund viser til et par tilfeller der begge sensorene fikk nettverksproblemer.

Det løste seg smidig med mobilen.

– Vi forsikret oss om at vi hadde back-up med Zoom på mobilene. Det fungerte. Noen kandidater brukte også mobil i stedet for datamaskin.

Han forteller at administrasjonen hadde gjort et svært grundig arbeid med å forberede muntlig eksamen, noe som gjorde det enkelt for alle å få teknikken til å fungere og å holde orden på kandidater og eksamensprotokoll

Hva med juks?

Ulvund er rask med å svare, og svaret er heldigvis til alles store lettelse. Erfaringen hans er at det er enkelt å se at det ikke brukes hjelpemidler. Kandidatene ser rett inn i kamera hele tiden. Dessuten stilles det spørsmål på måter som gjør det umulig for dem å plukke info uten at det avsløres.

– Frykten for juks kan vi med andre ord ta helt med ro, avslutter han.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 17. juni 2020 22:54 - Sist endret 19. juni 2020 13:19