Vibeke Grøver valgt inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi

- Jeg er veldig glad for å bli valgt inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi. Det er en anerkjennelse, sier professor Vibeke Grøver ved Institutt for pedagogikk.

Portrett av kvinne.

Professor Vibeke Grøver. Foto: Shane Colvin/ UiO

Vitenskapsakademiet er en frittstående organisasjon som jobber for å fremme vitenskapen og den grunnleggende forskningen.

– Det er lett å identifisere seg med målsettingen om å fremme langsiktig, nysgjerrighetsdrevet forskning, sier Vibeke Grøver.

Fascinert av tverrfagligheten

Nye medlemmer i vitenskapsakademiet velges inn av nåværende medlemmer, og valget er basert på vitenskapelige meritter. Det er både norske og utenlandske medlemmer, til sammen 949 personer i skrivende stund. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Grøver er innvalgt i sistnevnte.

– Jeg er fascinert av tverrfagligheten i vitenskapsakademiet. Jeg ser det tverrfaglige som en styrke, og som noe av det som gjør akademiet til et interessant fellesskap, sier hun.

Forsker på språk og leseforståelse hos barn

Grøver forsker på språk og leseforståelse og på minoritetsspråklige barns skolefaglige læring. Hun er leder av forskergruppa Tekstforståelse – utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDim). Gruppa arbeider med språk og lesing hos barn, unge og voksne.

Foruten å representere norsk vitenskap nasjonalt og internasjonalt, organiserer Det Norske Vitenskaps-Akademi internasjonale seminarer og konferanser på høyt vitenskapelig nivå. Akademiet har dessuten månedlige møter med faglige foredrag som er åpne for alle.

Av Marit Eline Lervik Christensen, Institutt for pedagogikk
Publisert 18. mai 2022 13:49 - Sist endret 18. mai 2022 13:55