Bodil Stokke Olaussen

Professor emeritus
Bilde av Bodil Stokke Olaussen
English version of this page
Telefon +47-22844406
Rom 359
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken 0349 Oslo Gaustadallèen 21
Postadresse 0317 Oslo Postboks 1092 Blindern

Faglige interesser

 • Språk og lesing
 • Motivasjon og selvregulert læring
 • Dialog i klasserommet

For mer informasjon, gå til Bodil Stokke Olaussens presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring

Publikasjoner

 • Olaussen, Bodil Stokke (2016). Classroom discourse: The role of teachers' instructional practice for promoting student dialogues in the Early Years Literacy Program (EYLP). Universal Journal of Educational Research.  ISSN 2332-3205.  4(11), s 2595- 2605 . doi: 10.13189/ujer.2016.041113
 • Reeve, Johnmarshall; Vansteenkiste, Maarten; Assor, Avi; Ahmad, Ikhlas; Cheon, Sung Hyeon; Jang, Hyungshim; Kaplan, Haya; Moss, Jennifer; Olaussen, Bodil Stokke & Wang, C.K.John (2014). The beliefs that underlie autonomy-supportive and controlling teaching: A multinational investigation. Motivation and Emotion.  ISSN 0146-7239.  38(1), s 93- 110 . doi: 10.1007/s11031-013-9367-0
 • Olaussen, Bodil Stokke (2013). Sosial kognitiv teori, I: Ragnheidur Karlsdottir & Ingunn Hybertsen Lysø (red.),  Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0009-5.  9.  s 209 - 229
 • Fjell, Kari & Olaussen, Bodil Stokke (2012). Utvikling av lærer-elev-relasjoner i klasserommet : læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse. FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  6(2), s 9- 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2009). Arbeidsplaner i skolen: En kontekst for utvikling av selv-regulert læring? Refleksjoner etter en studie på småskoletrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(3), s 189- 201
 • Olaussen, Bodil Stokke (2008). "Jeg vil ikke sitte som en grå mus på bakerste benk!" Utvikling av positiv motivasjon som følge av interaksjon mellom personlige og kontekstuelle faktorer:En intervjustudie av nyutdannede siviløkonomer. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  31(2), s 30- 43
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2007). The motivational development of Norwegian nursing students over the college years. Learning in Health and Social Care.  ISSN 1473-6853.  6(1), s 27- 43
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2005). Profiling individual differences in student motivation: A longitudinal cluster-analytic study in different academic contexts. Contemporary Educational Psychology.  ISSN 0361-476X.  30, s 359- 396
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2004). Development and change in motivational beliefs among Norwegian business administration students: A two-year longitudinal investigation of student motivational profiles, In Herbert W. Marsh; Jurgen Baumert; Garry E. Richards & Ulrich Trautwein (ed.),  Self-concept, motivation, and identity.  SELF Research Centre.  ISBN 1-74108-073-8.  kapittel 73.  s 751 - 759
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2004). Motivasjonelle oppfatninger og selvregulert læring. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  27(1), s 28- 39
 • Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2003). Self-Regulated Learning and the Use of Information and Communications Thechnology in Norwegian Teacher Education, In D.M. McInerney & S. Van Etten (ed.),  Research on Sociocultural Influences on Motivation and Learning (Vol.3): Sociocultural Influences and Teacher Education Programs.  Information Age Publishing.  9.  s 199 - 221
 • Lunde, Karianne & Olaussen, Bodil Stokke (2003). systemrettet arbeid og atferdsproblemer i skolen: refleksjoner fra seks lærere. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  (7), s 27- 38
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2003). Norwegian student teachers' beliefs about the social origins of their self-regulatory strategy use: Who were influential and in what way?, In Israel Idalovichi (ed.),  Proceedings of the Fourth International Conference on Teacher Education "Teacher Education as a Social Mission: A Key to the Future".  Mofet Institute.
 • Anmarkrud, Øistein; Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2002). Utvikling av selvregulert læring - En beretning fra norske lærerstudenter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 403- 415
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2000). Motivation in college: Understanding Norwegian college students' performance on the LASSI Motivation Subscale and their beliefs about academic motivation. Learning and Individual Differences.  ISSN 1041-6080.  12, s 177- 187
 • Bråten, Ivar; Lie, Alfred; Olaussen, Bodil Stokke & Andreassen, Ulf Rune (1999). Leisure time reading and orthographic processes in word recognition among Norwegian third- and fourth-grade students. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  11, s 65- 88
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (1999). Students' use of strategies for self-regulated learning: cross-cultural perspectives. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  43, s 409- 432
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1998). Motivational beliefs and learning strategy use, In Harald Nissen (ed.),  Transactions of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters No 4 1998: Learning strategies and skill learning.  Tapir Forlag, Trondheim.  ISBN 82-519-1340-3.  s 33 - 51
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1998). The learning and study strategies of Norwegian first-year college students. Learning and Individual Differences.  ISSN 1041-6080.  10(4), s 309- 327
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1998). The relationship between motivational beliefs and learning strategy use among Norwegian college students. Contemporary Educational Psychology.  ISSN 0361-476X.  23, s 182- 194
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (1998). Identifying latent variables measured by the Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) in Norwegian college students. Journal of Experimental Education.  ISSN 0022-0973.  67, s 82- 96
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1997). Lærings- og studiestrategier i høgre utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  81(5), s 306- 318

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1999). Strategisk læring: Teori og pedagogisk anvendelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0743-6.  197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olaussen, Bodil Stokke & Blomseth, Anneli Stanger (2014). Classroom discourse: The roleof teachers'instructional practice to promote student dialogs during "Early Years Literacy Program " (EYLP).
 • Olaussen, Bodil Stokke & Fjell, Kari (2014). Autonomy-supportive or controlling: A study of Norwegian teachers' motivating style.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2013). Early Year Literacy Program (EYLP) in Norway: Teacher-student dialogs and their consequences for reading comprehension development.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2012). Teachers' motivation style: A possible transmission to their students?.
 • Anmarkrud, Øistein & Olaussen, Bodil Stokke (2010). Motivasjon og lesestrategier.
 • Fjell, Kari & Olaussen, Bodil Stokke (2010). Hvordan kan lærere bidra til å utvikle en god relasjon til mellom lærer og elev i klasserommet?.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2010). 'Veien blir til mens du går', I:  Hovudfagsstudiet i pedagogikk ved NTNU.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2675-1.  Studietida ved Pedagogisk institutt.  s 95 - 101
 • Olaussen, Bodil Stokke & Fjell, Kari (2010). Development of student-teacher relationships: A case study based on autonomy support.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2009). Autonomy support in two different classroom contexts.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2009). Lærer-elev dialog i to ulike klasseromskontekster. En observasjonsstudie på småskoletrinnet.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2009). What classroom observations reveal about reading comprehension instruction: A cross-sectional study from 2.-4.grade in Norway.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Fjell, Kari (2009). Development of teacher-student relationships: A case study comparing two different situations based on self-determination theory.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Fjell, Kari (2009). Utvikling av en god lærer-elev relasjon og betydningen for læring i skolen.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2008). Development of self-regulation in two different classroom contexts.
 • Olaussen, Bodil Stokke (2007). Understanding personal and contextual factors generating adaptive motivation in college: An interview study.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2005). Tracking changes in academic motivation over the college years.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2004). Development and change in motivational beliefs among Norwegian business administration students: A two-year longitudinal investigation of student motivational profiles.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2004). Profiling individual differences in student motivation: A longitudinal cluster-analytic investigation of Norwegian business administration students.
 • Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2003). Self-regulated learning and the use of Information and Communications Technology in Norwegian teacher education: The project ICT as a factor in teacher education.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2003). Profiling individual differences in students' personal interest, mastery goal orientation, task value, and perceived self-efficacy in different academic contexts.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2002). Norwegian student teachers' beliefs about the social origins of their self-regulatory strategy use: Who were influential and in what way?.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2001). Believe it or not: An interview study comparing Norwegian college students' beliefs about academic motivation to those of American students.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2000). Comparing motivational beliefs across cultures: Norway and the United States.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2000). Learning in college. The learning and study strategies of Norwegian college students: A series of empirical investigations and a cross-cultural perspective.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2000). Students' conception of intelligence and their use of learning strategies.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (2000). Understanding Norwegian college students' performance on the LASSI Motivation Subscale and their beliefs about academic motivation: An interview study.
 • Olaussen, Bodil Stokke & Bråten, Ivar (2000). An interview study of Norwegian college students' beliefs about academic motivation.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1998). The learning and study strategies of Norwegian first-year college students.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1998). The relationship between motivational beliefs and learning strategy use among Norwegian college students: A replication study.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1997). Autonomy and learning strategy use among Norwegian college students.
 • Bråten, Ivar & Olaussen, Bodil Stokke (1997). Strategisk læring hos norske høgskolestudenter. HiO-rapport. 3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 9. des. 2015 12:05

Prosjekter