Karl Øyvind Jordell

Bilde av Karl Øyvind Jordell
English version of this page
Mobiltelefon +47 98478054
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Lærerutdanning
 • Sosialisering til læreryrket
 • Læreres utvikling
 • Læreres læring
 • Veiledning
 • Evaluering

Undervisning

 • Lærerutdanning
 • Sosialisering til læreryrket
 • Læreres utvikling
 • Læreres læring
 • Veiledning
 • Evaluering
 • Generell didaktikk

Bakgrunn

Cand paed 1978, dr philos 1986.

Amanuensis og førsteamanuensis Univ i Tromsø 1978-85, rådgiver for rektor ved Univ i Oslo 1985-88, utredningsleder NIFU-STEP 1988-1991,
førsteam PFI 1992-1995, prof ILS 1995-2002, prof PFI fra 2002.

Forskergruppe

Medlem av forskningsgruppa for læreplanstudier.
 

Emneord: Pedagogikk, Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning

Publikasjoner

 • Jordell, Karl Øyvind (2011). Teacher learning - converging understandings of processes and outcomes. I Lindgren, Ulla; Hjardemaal, Finn; Hansén, Sven-Erik & Sjöholm, Kaj (Red.), Becoming a Teacher. Nordic Perspectives on Teacher Education and Newly Qualified Teachers. Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University. ISSN 978-952-12-2585-7. s. 79–105.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2011). Danning og profesjonsutdanning. UNIPED. ISSN 1500-4538. 34(3), s. 5–19.
 • Jordell, Karl Øyvind (2007). Learning to teach - an overview of a review. I Lindgren, Ulla (Red.), A Nordic Perspective on Teacher Education in a Time of Societal Change. Umea University. ISSN 978-91-974906-2-7. s. 17–34.
 • Jordell, Karl Øyvind (2003). Allmennlærerutdanning i trauste tall mot tabloid bakgrunn. I Karlsen, Gustav (Red.), Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00371-0. s. 117–141.
 • Jordell, Karl Øyvind (1997). "Og du skal undervise alt til alle ..." Om norsk allmennlærerutdanning for det 3. årtusen. I Grankvist, Rolf; Gudmundsdottir, Sigrun & Rismark, M (Red.), Klasserommet i sentrum. Tapir, Trondheim. ISSN 82-519-1285-7. s. 115–140.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vaage, Sveinung; Handal, Gunnar & Jordell, Karl Øyvind (1986). Hvordan lærere blir til. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18357-2. 246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordell, Karl Øyvind (2017). Improving math scores in PISA but creating a teacher shortage. Perverse effects of competing with Finland – a tale from Norway.
 • Jordell, Karl Øyvind (2016). MORE MATH; FEWER TEACHERS. CREATING TEACHER SHORTAGE BY RAISING ENTRANCE QUALIFICATIONS IN MATH – A WARNING FROM NORWAY.
 • Jordell, Karl Øyvind (2015). Myter om pedagogers hegemoni. I Slagstad, Rune (Red.), Tilløp til offentlighet. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3789-9. s. 842–842.
 • Jordell, Karl Øyvind (2015). Teacher education as a political battle ground in Norway: Arranging, re-arranging, and re-re-arranging the building blocks.
 • Jordell, Karl Øyvind (2014). OBJECTIVES WITHOUT A GOAL? An analysis of teacher education curricula in three Nordic countries .
 • Jordell, Karl Øyvind (2014). PEDAGOGER I UNDERGRAVNINGSVIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO kritiske kommentarer til bind 6 i Universitetet i Oslos historie. UNIPED. ISSN 1500-4538. 37(1), s. 91–97.
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin & Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.
 • Jordell, Karl Øyvind (2013). GOVERNING BY OBJECTIVES , IN ABSURDUM, AD NAUSEAM. AN ANALYSIS OF TEACHER EDUCATION CURRICULA IN TWO NORDIC COUNTIES.
 • Jordell, Karl Øyvind (2013). PEDAGOGER I UNDERGRAVNINGSVIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO. Kritiske kommentarer til bind 6 i Universitetet i Oslos historie.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). `Bildung`in Education of Professionals.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). Bildung in semiprofessions. Paper presented at the NERA conference in Malmø, Sweden, March 2010.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Assessments of Professional Education - An Interplay between People, Programs, Professions and Places. Paper presented at the 2009 European Conference on Educational Research, Vienna September 28th-30th.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Late in the program, early in the career - assessments of professional education. Paper presented at the AERA annual meeting in San Diego, California, April 2009.
 • Jordell, Karl Øyvind (2007). Måseides kunnskapskrise - noko gjekk gale. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 221–223.
 • Jordell, Karl Øyvind (1998). Socialization and development of teachers as learning processes: A tentative integration of perspecitves. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, USA, April 1998.
 • Jordell, Karl Øyvind (1997). Og Gudmund sa: "Bli lys!". Og det ble læreplan. Noen fromme og noen mindre fromme nyttårsbetraktninger i anledning L97.
 • Jordell, Karl Øyvind (2006). Learning to teach. A review and a discussion. Univ of Oslo, Inst for Educational Research, Report no 1 2006. ISSN 82-569-6352-2.
 • Jordell, Karl Øyvind (2006). Metacognition and Becoming a Teacher. Report no 2 2006. University of Oslo, Institute for Educational Research. ISSN 82-569-6951-2.
 • Jordell, Karl Øyvind (2003). Conceptualizing teacher knowledge. Univ of Oslo, Inst for Educational Research.
 • Jordell, Karl Øyvind (2002). Processes of Becoming a Teacher: A Review of Reviews. Teacher Socialization, Teacher Develoment, and Teacher Learning as seen in the Handbooks of the Late Nineties. Pedagogisk forskningsinst. ISSN 0800-6113. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 6. mars 2020 12:51