Karl Øyvind Jordell

Bilde av Karl Øyvind Jordell
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Lærerutdanning
 • Sosialisering til læreryrket
 • Læreres utvikling
 • Læreres læring
 • Veiledning
 • Evaluering

Undervisning

 • Lærerutdanning
 • Sosialisering til læreryrket
 • Læreres utvikling
 • Læreres læring
 • Veiledning
 • Evaluering
 • Generell didaktikk

Bakgrunn

Cand paed 1978, dr philos 1986.

Amanuensis og førsteamanuensis Univ i Tromsø 1978-85, rådgiver for rektor ved Univ i Oslo 1985-88, utredningsleder NIFU-STEP 1988-1991,
førsteam PFI 1992-1995, prof ILS 1995-2002, prof PFI fra 2002.

Forskergruppe

Medlem av forskningsgruppa for læreplanstudier.
 

Emneord: Pedagogikk, Lærerutdanning, Lærerutdanningsforskning

Publikasjoner

 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2011). Danning og profesjonsutdanning. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  34(3), s 5- 19
 • Jordell, Karl Øyvind (2011). Teacher learning - converging understandings of processes and outcomes, In Ulla Lindgren; Finn Hjardemaal; Sven-Erik Hansén & Kaj Sjöholm (ed.),  Becoming a Teacher. Nordic Perspectives on Teacher Education and Newly Qualified Teachers.  Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University.  ISBN 978-952-12-2585-7.  Kapittel.  s 79 - 105
 • Jordell, Karl Øyvind (2007). Learning to teach - an overview of a review, In Ulla Lindgren (ed.),  A Nordic Perspective on Teacher Education in a Time of Societal Change.  Umea University.  ISBN 978-91-974906-2-7.  kapittel.  s 17 - 34
 • Jordell, Karl Øyvind (2003). Allmennlærerutdanning i trauste tall mot tabloid bakgrunn, I: Gustav Karlsen (red.),  Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00371-0.  kapittel.  s 117 - 141
 • Jordell, Karl Øyvind (1997). "Og du skal undervise alt til alle ..." Om norsk allmennlærerutdanning for det 3. årtusen, I: Rolf Grankvist; Sigrun Gudmundsdottir & M Rismark (red.),  Klasserommet i sentrum.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1285-7.  s 115 - 140

Se alle arbeider i Cristin

 • Vaage, Sveinung; Handal, Gunnar & Jordell, Karl Øyvind (red.) (1986). Hvordan lærere blir til.. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-18357-2.  246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jordell, Karl Øyvind (2017). Improving math scores in PISA but creating a teacher shortage. Perverse effects of competing with Finland – a tale from Norway.
 • Jordell, Karl Øyvind (2016). MORE MATH; FEWER TEACHERS. CREATING TEACHER SHORTAGE BY RAISING ENTRANCE QUALIFICATIONS IN MATH – A WARNING FROM NORWAY.
 • Jordell, Karl Øyvind (2015). Myter om pedagogers hegemoni, I: Rune Slagstad (red.),  Tilløp til offentlighet.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  Replikk.  s 842 - 842
 • Jordell, Karl Øyvind (2015). Teacher education as a political battle ground in Norway: Arranging, re-arranging, and re-re-arranging the building blocks.
 • Jordell, Karl Øyvind (2014). OBJECTIVES WITHOUT A GOAL? An analysis of teacher education curricula in three Nordic countries.
 • Jordell, Karl Øyvind (2014). PEDAGOGER I UNDERGRAVNINGSVIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO kritiske kommentarer til bind 6 i Universitetet i Oslos historie. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  37(1), s 91- 97
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin & Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.
 • Jordell, Karl Øyvind (2013). GOVERNING BY OBJECTIVES , IN ABSURDUM, AD NAUSEAM. AN ANALYSIS OF TEACHER EDUCATION CURRICULA IN TWO NORDIC COUNTIES.
 • Jordell, Karl Øyvind (2013). PEDAGOGER I UNDERGRAVNINGSVIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO. Kritiske kommentarer til bind 6 i Universitetet i Oslos historie.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). Bildung in semiprofessions. Paper presented at the NERA conference in Malmø, Sweden, March 2010.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2010). `Bildung`in Education of Professionals.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Assessments of Professional Education - An Interplay between People, Programs, Professions and Places. Paper presented at the 2009 European Conference on Educational Research, Vienna September 28th-30th.
 • Hjardemaal, Finn R. & Jordell, Karl Øyvind (2009). Late in the program, early in the career - assessments of professional education. Paper presented at the AERA annual meeting in San Diego, California, April 2009.
 • Jordell, Karl Øyvind (2007). Måseides kunnskapskrise - noko gjekk gale. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 221- 223
 • Jordell, Karl Øyvind (2006). Learning to teach. A review and a discussion.
 • Jordell, Karl Øyvind (2006). Metacognition and Becoming a Teacher. Report no 2 2006.
 • Jordell, Karl Øyvind (2003). Conceptualizing teacher knowledge. Univ of Oslo, Inst for Educational Research, reports. 8.
 • Jordell, Karl Øyvind (2002). Processes of Becoming a Teacher: A Review of Reviews. Teacher Socialization, Teacher Develoment, and Teacher Learning as seen in the Handbooks of the Late Nineties.
 • Jordell, Karl Øyvind (1998). Socialization and development of teachers as learning processes: A tentative integration of perspecitves. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, USA, April 1998.
 • Jordell, Karl Øyvind (1997). Og Gudmund sa: "Bli lys!". Og det ble læreplan. Noen fromme og noen mindre fromme nyttårsbetraktninger i anledning L97.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 6. mars 2020 12:51