Innblikk i hva vi kan jobbe med

Anners Brede Hægeland og Rikke Aanstad Lium går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos Metier OEC.

Til venstre i bildet: kvinne i beige kåpe. Til høyre i bildet: mann i blå og hvit stripete t-skjorte

Foto: privat

Hvor hadde du praksis?

- Vi har vært i praksis hos Metier OEC. De har totalt 250 ansatte, og tilbyr tjenester og produkter innenfor fysiske prosjekter, virksomhetsutvikling og digitalisering. Vi har i hovedsak vært i «Academy»-avdelingen som jobber med å lage og utvikle kurs og innhold innenfor prosjekter og prosjektledelse som et tilbud til kunder. 

Hva var dine arbeidsoppgaver?

- Våre arbeidsoppgaver var blant annet å endre og oppgradere kurs de allerede hadde på nettsiden, komme med forslag til endringer på diverse andre kurs og innlegg, og vi fikk bli med å skrive og produsere innhold. I tillegg var vi med på ulike fysiske kurs der vi skulle komme med tilbakemeldinger og forbedringer til kursholder.

- Vi hadde også møter med alle de ulike avdelingene i bedriften og fikk på den måten et godt innblikk i organisasjonen som helhet. 

- I løpet av praksistiden brukte vi mye tid på å gjennomføre de ulike kursene og få en ordentlig forståelse for hva de som arbeidsplass arbeidet med og hva de leverte ut til kunder. Deler av siste uken var vi også så heldige at vi fikk muligheten til å bli med som deltakere i kurs for å få en «PRINCE2 Foundation» sertifisering, som er en av verdens største sertifiseringer innenfor prosjektledelse. Vi kunne ta slutteksamen, og dermed gå ut med en sertifisering i tillegg. Veldig gøy å få en slik mulighet!

Hva var det beste med praksiserfaringen?

- Det var utrolig gøy og interessant å få innblikk i arbeidskulturen og den sosiale delen av organisasjonen. Menneskene vi møtte var veldig imøtekommende og genuint interesserte i oss og hva vi kunne bidra med til deres arbeid. Vi fikk frihet til å gjøre mye selv, og velge hvor vi hadde lyst til å bidra, samtidig som veilederen vår var godt forberedt og hadde lagd et fint opplegg til oss fra før, forteller Rikke.

- Det var veldig interessant og spennende å få et innblikk i hva pedagogikken kan brukes til. Å se hvordan faget brukes i praksis var utrolig nyttig. De som jobbet der hadde allerede kjennskap til noen fagbegreper vi har lært gjennom studiet, men vi introduserte også noen nye de ikke kjente til. Ellers var det fint at alle var veldig imøtekommende og opptatte av at vi skulle få en god opplevelse av praksis. Må og skryte litt ekstra av veileder som tok oss veldig godt imot, sieer Anners.

Hadde studieprogrammet forberedt deg godt til praksisperioden?

- Ja, ganske. Var litt vanskelig å bruke pensum og ulike ting vi har lært gjennom studiet til å begynne med, men etter hvert som vi kom mer i gang var det også enklere å se sammenhenger til pensum vi har vært gjennom. Det ble lettere etter hvert som vi pratet med flere og fikk ulike oppgaver.

Hva står igjen som det viktigste du lærte i løpet av praksisen? 

- Det viktigste for meg var å få en oversikt over potensielle jobber etter studiet. Praksisperioden var veldig nyttig for å se hva det vi lærer kan brukes til i jobbsammenheng, forteller Anners.

- For min del var nok det viktigste å få et innblikk i noe som kan være en potensiell arbeidsplass innenfor min utdanning. Det har vært veldig nyttig å møte og snakke med ulike mennesker, se hvordan arbeidsplassen er satt sammen, og hvordan de ulike avdelingene arbeider med og på tvers av hverandre. Jeg har rett og slett fått et klarere bilde på hva jeg kan forvente meg når jeg kommer ut i arbeidslivet, hva jeg foretrekker i ulike situasjoner, og hvor jeg er nødt til å utfordre meg selv, avslutter Rikke. 

Publisert 15. juli 2022 10:55 - Sist endret 4. aug. 2022 12:27