Praksisintervju

Fire menn smiler til kamera, to av disse er studentene fra artikkelen

Nikolai Grefslie og Junaid Khan går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball (NTF).