Praksis hos Norsk Toppfotball

Nikolai Grefslie og Junaid Khan går studieretningen kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet og har hatt sin praksis hos interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball (NTF).

Fire menn smiler til kamera, to av disse er studentene fra artikkelen

Foto: privat

Hvor hadde du praksis?

- I vår praksisperiode var vi hos Norsk Toppfotball (NTF). NTF er en interesseorganisasjon for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Målsettingen til NTF er å være ledende i utviklingen av norsk toppfotball på klubbnivå og dermed bidra til å styrke toppklubbenes interesser sportslig, forretningsmessig og organisatorisk.

- Vi var en del av avdelingen NTF-sport, som har sine hovedoppgaver i å drive den fotballfaglige utviklingen.

Hva var dine arbeidsoppgaver?

- Utgangspunktet vårt før praksisperioden var at vi ønsket arbeidsoppgaver som var i skjæringspunktet mellom fotball og pedagogikk. Dette var inngangen vår til NTF da vi tok kontakt med dem for å gjennomføre vår praksis der (Institutt for pedagogikk hadde i utgangspunktet ikke en praksisavtale med NTF).

- Sammen med NTF ble vi enige om å gjennomføre en undersøkelse rettet mot trenerutviklere i de ulike klubbene i Norge. I den forbindelse ønsket vi å kartlegge trenerutviklers rolle i å bygge en læringskultur i egen klubb. Kort oppsummert kan vi si at en trenerutvikler trener trenerne i klubben sin. 

- Undersøkelsen vår var kvalitativ og gav oss en stor mengde data som vi transkriberte og analyserte. Med bakgrunn i dette utarbeidet vi en rapport som diskuterte styrker og svakheter i arbeidet deres, og bidro med ulike muligheter til forbedring av eksisterende praksis. Rapporten presenterte vi deretter på et fagseminar NTF hadde for sine trenerutviklere i Marbella. 

Hva var det beste med praksiserfaringen?

- Vi opplevde det som svært positivt at vi på egenhånd inngikk en praksisavtale med NTF. Dette gav oss et større eierskap til hele prosessen og vi fikk selv muligheten til å utarbeide noen arbeidsoppgaver som tok utgangspunkt i vår faglige interesse, men også vår fritidsinteresse i form av fotball. På denne måten fikk vi muligheten til å se hvor aktuelt pedagogikkfaget er i en relativt uutforsket kontekst, sett med pedagogiske briller.

- Vi vil råde fremtidige masterstudenter til å utforske interessene sine og se på hvilke måter pedagogikk kan være relevant i denne konteksten. Vi opplevde det som svært givende, og tror andre vil oppleve det på sammen måte. 

Hadde studieprogrammet forberedt deg godt til praksisperioden? 

- Hos NTF var det fordelaktig at vi hadde gjennomført metodefaget i forkant da arbeidsoppgaven vår var å samle inn kvalitative data og analysere dette. Etter å ha studert pedagogikk i fem år, har vi også tilegnet oss et stort teorigrunnlag som gav oss muligheten til å nyansere diskusjoner og utfordringer som skulle dukke opp i løpet av praksisperioden. 

- Studieprogrammet arrangerer også seminarer i forkant av praksisperioden som en forberedende aktivitet. Her får vi ulike tips til hvordan vi skal angripe praksisperioden og hvordan vi kan utnytte tiden vår på best mulig måte. Vi anbefaler fremtidige praksisstudenter å være nysgjerrige og aktive i å se etter muligheter for å bidra med kunnskapen og kompetansen din i virksomheten du er en del av. Tørre å utfordre etablerte sannheter og spill gjerne djevelens advokat om det er nødvendig. 

Hva står igjen som det viktigste du lærte i løpet av praksisen? 

- Etter fem år med nesa langt nede i bøker og forskningsartikler har vi forstått hvor stor bredde pedagogikkfaget har. Praksisperioden har gitt oss noen knagger å henge all teorien vår på og se på hvilke måter kunnskapen og kompetansen vår kan brukes i arbeidslivet. 

- Praksisperioden har også gitt oss muligheten til å jobbe selvstendig og sitte i førersete på et prosjekt vi har skapt og gjennomført helt på egenhånd. Det vil være nærliggende å si at vi nærmest har jobbet som konsulenter i vår praksisperiode og det er en spennende innsikt å ta med seg. Selve rosinen i pølsa fikk vi naturlig nok når vi fikk delta på seminaret til NTF i Marbella hvor det oppsto mange spennende læringsmøter for vår del. Totalt sett har praksisperioden gitt oss en uvurderlig erfaring som vi med glede legger i ryggsekken vår. 
 

Publisert 22. mars 2022 09:37 - Sist endret 25. mars 2022 10:19