Væremåte hos barn med autisme "Prosjekt væremåte" (avsluttet)

Hovedmålet for Prosjekt Væremåte er å lage et system for å velge egnede tiltak, metoder og teknikker i arbeidet med barn, unge og voksne med autisme, slik at arbeidsmåte og tiltaksmidler skreddersys for det enkelte individ.

 

 

 

 

Publisert 23. sep. 2010 15:26 - Sist endret 10. juni 2016 14:07

Kontakt

Prosjektleder Harald Martinsen (UiO)

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med daglig leder for prosjektet:
Katrine Hildebrand (NTNU)

Telefon: 95 76 18 96

katrine.hildebrand@svt.ntnu.no